Opstillinger og indretninger

Biografopstilling

Sid som i en biograf og følg med i hvad der sker oppe foran.

Denne opstilling er velegnet til kortere indlæg og foredrag, hvor det ikke forventes, at deltagerne skal deltage aktivt, men blot lytte og modtage information.

Caféopstilling/øer

Bryd mønsteret og sid forskudt som på Café.

Caféopstilling giver en god energi i rummet, hvor deltagerne møder hinanden på kryds og tværs, og der kan skabes forskellige gruppekonstellationer i samme rum.

Kongresopstilling

Denne opstilling er velegnet til samarbejde i grupper.

Kongresopstilling er velegnet til, når der er en god blanding mellem indlæg og dialog i små grupper ved bordene.

Kreativ opstilling

Hvis man gerne vil prøve noget kreativt.

Her er jo et hav af muligheder for en kreativ opstilling, og det er sådan set kun fantasien, der sætter grænser og så selvfølgelig mødets formål.

Hvis mødet skal have en uformel karakter, og deltagerne skal tale fortroligt sammen og nedbryde grænser, ja så er sækkestolen måske vejen.

Skal det være det udviklende møde, kan man have et samlende bord ved lærredet, og caféborde bagest i lokalet sammen med nogle flip-overs, hvor man man kan brainstorme og få masser af ideer.

Skolebordsopstilling

Praktisk opstilling til undervisning og møder.

Skolebordsopstilling er velegnet til undervisning og orienterende møder, som ikke kræver den store dialog blandt deltagerne. Hvor der skal være mulighed for at tage notater eller skrive tekster ind på papir eller laptop.

U-bordsopstilling

Denne opstilling fremmer deltagernes dialog og tryghed i rummet og skaber god energi.

U-bordsopstilling eller hestesko, som opstillingen også er kendt som, giver mulighed for god dialog i lokalet, da alle deltagere har mulighed for at se hinanden.

Derudover givet det underviseren mulighed for at bevæge sig rundt i u-bordet og dermed komme tæt på deltagerne.